EU FOND

Naziv projekta: Poboljšanje dostupnosti informacija i usluga kroz poslovnu web stranicu

Korisnik: DERMAMED d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0347

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Sažetak projekta:

Pokretanje nove poslovne web stranice tvrtke Dermamed d.o.o., optimizirane za rad na različitim uređajima i sa nizom dodatnih funkcija prilagođenih krajnjem korisniku. Nova web stranica omogućava veću i kvalitetniju interakciju sa klijentima, pruža veći broj informacija i podiže konkurentnost Dermamed centra na tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Kako bi Dermamed ostao konkurentan na tržištu i zadržao postojeću poziciju, osim kontinuiranog ulaganja u aparate i edukaciju; nužno mora prilagoditi kanale komunikacije i povećati vidljivost na ciljanom tržištu. Uz zadržavanje standardnih oblika oglašavanja i komunikacije, tvrtka u narednom razdoblju planira povećati svoju online prisutnost, a centralnu ulogu u tome ima nova web stranica. Web stranica predstavljat će centralno mjesto i poveznicu sa drugim online alatima (profili na društvenim mrežama i sl.), a na samoj stranici klijentima moraju biti dostupne sve informacije u realnom vremenu, kao i opcija brze komunikacije sa djelatnicama Dermameda. Osim osnovnih informacija, a u skladu sa uslugom višeg standarda, web stranica mora ponuditi i dodatne sadržaje poput bloga sa novitetima i trendovima te mogućnost sudjelovanja u anketama i osvajanja nagrada, a sve kako bi se klijenti kontinuirano vraćali i na stranicu, ali i u centar i koristili veći broj ponuđenih usluga.  S novom web stranicom kroz ovaj projekt povećati ćemo broj posjeta stranici 10% godišnje, time i broj upita, konzultacija i pruženih usluga, a stranica će biti i osnova digitalnog marketinga i oglašavanja on-line. Time će se ojačati pozicija Dermameda i povećati konkurentnost na ciljanom tržištu i među ciljanim klijentima.

Ukupna vrijednost projekta: 79.375,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 59.531,25 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.7.2019.- 30.1.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Anđela Prolić, direktor

E-mail: [email protected]

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća DERMAMED d.o.o.