Tvrtka Dermamed d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Certifikacijom vlastite linije kozmetičkih proizvoda tvrtke Dermamed d.o.o.“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0091.

Svrha projektnog prijedloga jest povećanom primjenom ispitivanja i normi pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Isto tako, projektni prijedlog će omogućiti održiv razvoj proizvodnje, regionalnu konkurentnost te brzi gospodarski rast, što će biti posljedica ispunjavanja zahtjeva vanjskih tržišta te internacionalizacije poslovanja.

Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 1.484.000,00 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.187.200,00 kn
Bespovratna sredstva – 997.248,00 kn
Projekt je započeo 01. veljače 2021. godine, a uspješno je završio 01.02.2022. godine.

Ciljevi i rezultati projekta:
⦁ Certifikacija 6 novih proizvoda (oznaka dermatološki testirano)
⦁ Povećanje prihoda od prodaje proizvoda – 21% rast do 2023.
⦁ Povećanje prihoda od internacionalizacije poslovanja – ostvarenje minimalno 10.000,00 kn do 2023.
⦁ Jačanje tržišne pozicije te zauzimanje većeg tržišnog udjela s povećanjem broja proizvoda na tržištu
⦁ Veće povjerenje klijenata
⦁ Povećanje kvalitete proizvoda, osiguravanje ispunjavanja zahtjeva zakona i propisa
⦁ Doprinos ostvarenju veće troškovne učinkovitosti – 8% manji troškovi proizvodnje do 2024.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“
„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Dermamed d.o.o.”
Kontakt osoba za više informacija: Anđela Prolić, +385 914550816, e-mail: [email protected] Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr